Pauline Meursing

Als Marjanke Pauline ben ik geboren in Beverwijk in een artsengezin met drie broers. Ons gezin was intellectueel, avontuurlijk en standvastig, een heerlijke plek om te toeven. Mijn middelbare school heb ik gevolgd in Velsen- Zuid op het Gymnasium Felisenum. Een kleine zelfstandige school waar ik met veel plezier heb geleerd en de beschutting zorgde voor intimiteit. Daarna ben ik aan de Universiteit van Leiden Pedagogische- en Andragogische Wetenschappen gaan studeren waar mijn liefde voor onderzoek, boeken, beleid en praktisch handelen opbloeide. Tijdens mijn afstudeerstage in Parijs kon ik mijn liefde voor taal, cultuur en gezinsproblematiek vergroten. Mijn systeemgericht evaluatie onderzoek naar gezinstherapie met delinquente jongeren werd een unieke ervaring waar ik later dit jaar op terug zal komen. Het achteraf analyseren, blijvend leren, me verbinden aan diepgaande theorieën, nieuwe aanpakken uitproberen, en vooral nazorg heeft mijn onverdeelde aandacht altijd weten te pakken. Daarin komt mijn liefde voor wetenschap en praktijk prachtig samen.


Daarna mocht ik moeder worden van drie fantastische kinderen, en ontdekte ik de waarde en het grote geluk van moederschap. Ook ben ik altijd blijven werken in de zakelijke dienstverlening en heb ik vele teams, mensen en organisaties mogen begeleiden bij gedragsvraagstukken op zowel de harde als de zachte kanten.


Mijn hele leven al ben ik geïntrigeerd en geïnspireerd door het wel en wee in mensenlevens: samen verklaringen zoeken, meegaan met de onderstroom van gevoel, vertrouwen beoefenen en een diep besef van verbondenheid voel ik met iedereen. Mijn drijfveer is steeds het positieve te ontdekken in alle verhalen met de toon van acceptatie, vergeving en vindingrijkheid. Muziek, schrijven, kaarten, collages, natuurlijke verschijnselen, water, vuur, aarde en licht: dat alles vergezelt mij al mijn hele leven op mijn pad. En ik zet het graag in bij Toon Jezelf Nu om anderen te begeleiden op hun weg. Die creativiteit en scheppingswens zijn mij eigen en vervullen mij met liefde en vreugde. In mijn workshops en coaching komen ze als aangename afwisseling van echt praten ook voor jou te voorschijn. Licht en schaduw zijn daarbij even welkom.

Hans Kemper

Ik stam uit een familie die zogezegd “begaafd”is. Dit kent een lange geschiedenis. Het contact hebben en werken met “andere energie”is mij met de paplepel ingegoten. Je verantwoordelijkheid hierin kennen en nemen door deze “kracht”op een positieve manier voor de wereld in te zetten, is mij voorgeleefd en zit diep in mijn ziel.


Ik ben een nieuwsgierig mens en hierdoor gedreven. Zolang ik mij kan herinneren op zoek naar achtergronden, antwoorden en mogelijkheden die te maken hebben met “dat andere”. De Bijbel, Interne Alchemie, Oosterse en Westerse Filosofie, Kabbala, Esoterie, Rainbow Reiki, Feng Shui, Astrologie (Nine Star Ki en Chinees), Geomantie, alles wat mijn beleving, begrip en kennis verheldert, heb ik bestudeerd. Ingewijd door Walter Lübeck in Usui Reiki 1 & 2; Rainbow Reiki 1 & 2; Marayana Sayi; Falayna Say; en door Ans Smit in Feng Shui (De vijf Heilige Dieren) en Laya te Yan (Toverkristal).


Naast dit alles ook nog een “normaal” leven geleid. Al op jonge leeftijd gestart met zelfstandig ondernemerschap in handel en dienstverlening (Bouwgerelateerd). Twee maal gehuwd, kinderen, bonuskinderen en kleinkinderen gekregen. Alles met vallen en opstaan, liefde, humor en passie. Kortom een schat aan levenservaring opgebouwd. Ik ben een liefhebber van wandelen in de natuur en beoefenaar van Chi Kung (Zhan Zhuang/Staan als een Boom). Grote affiniteit met kunst en cultuur.


Vanaf het jaar 2006 ben ik mij professioneel alleen nog maar gaan richten op het welzijn van de mens en zijn omgeving.


Ik ben door dit alles geen wijsgeer, goeroe, meester of leraar. Wel een mens met hart voor deze wereld en alles wat er op leeft. Nederig en bewust van de mij gegeven gaven, in volle overgave.


"Een wijs mens ziet de belangen van anderen als eigen belangen.

Zelf heeft een wijze geen belangen.

Een wijs mens is aardig tegen aardige mensen en aardig tegen onaardige mensen, want zo ontwikkelt vriendelijkheid zich.

Een wijs mens heeft vertrouwen in mensen die vol vertrouwen zijn en ook vertrouwt een wijze de argwanenden, want zo neemt het vertrouwen toe.

Een wijs mens is schuchter en nederig.

De wijze houdt zijn hart vaag, zodat al het goede welkom is.

Mensen kijken en luisteren naar wijze mensen.

De wijze lacht terug als een blij kind."


Lao Zi

Tao Te Tjing tekst 49 Vertaling: Roeland Schweitzer/ tekensvanleven.nl